pages bg right
Posted by GhostRaider on wrz 11, 2012
Czym jest filatelistyka?

Czym jest filatelistyka?

Filatelistyka jest jedną z najmłodszych dziedzin kolekcjonerstwa. Hobby to narodziło się wraz z wprowadzeniem do obiegu znaczka pocztowego, mniej więcej w połowie XIX wieku. Nowe hobby szybko stało się jedną z najważniejszych i najbardziej popularnych gałęzi kolekcjonerstwa. Po raz pierwszy słowa „filatelistyka” użyto w 1864 roku, zaś autorem tej nazwy jest francuski zbieracz Herpin.

Znaczenie filatelistyki

Czym jest filatelistyka? To nie tylko proste zbieranie znaczków. To przede wszystkim gromadzenie, ale i rozumienie i systematyzowanie walorów filatelistycznych. Filatelistyka to także wiedza o znaczkach pocztowych oraz zasadach ich zbierania. W filatelistyce podstawą gromadzenia znaczków jest obszerna wiedza teoretyczna na ten temat.
Filatelistyka jest jednocześnie ważnym ruchem kulturalnym i społecznym. Związane są z nią duże walory poznawcze i wychowawcze.
Kogo możemy zatem nazwać filatelistą? Czy będzie nim każda osoba, która zbiera znaczki pocztowe? Prawdziwym filatelistą jest ten, kto nie tylko gromadzi, ale także z pasją poszukuje znaczków do swej kolekcji, właściwie je przechowuje oraz stara się zrozumieć całokształt zagadnień związanych z tym rodzajem kolekcjonerstwa. Filatelista swoje zbiory systematyzuje według planu, opracowanego i przyjętego na podstawie szerokiej wiedzy filatelistycznej. Przypadkowego zbieracza znaczków pocztowych nie można zatem jeszcze określić mianem filatelisty.

kolekcjonowanie znaczków

Wpływ filatelistyki na kulturę

Ponieważ filatelistyka jest ściśle związana z dziejami poczty, wielu zbieraczy zajmuje się również jej historią. Pozwala to lepiej zrozumieć charakter oraz przydatność poszczególnych walorów filatelistycznych.
Kolekcjonerstwo filatelistyczne znalazło szybko swoje odzwierciedlenie w wielu dziedzinach kultury i nauki, m.in. w literaturze, malarstwie, a nawet w medycynie (filatelistyka jest jedną z najbardziej oryginalnych form rehabilitacji, choć mało kto o tym wie). O znaczkach pocztowych pisał m.in. sam Julian Tuwim.
Filatelistyka ma ogromne wartości wychowawcze, nie jest jednak dostępna dla każdego. Niesie ze sobą spore nieraz wydatki. Może być też sposobem na inwestowanie, gdyż wartość niektórych znaczków pocztowych szybko wzrasta.

Post a Comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *